Polityka prywatności


 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem domeny passtell.pl (dalej: Witryna) i Klientów Pracowni Projektowej Pass-Tell jest Dorota Ziąbka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektowa Pass-Tell Dorota Ziąbka z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Szczęśliwa nr 6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 9471302142, REGON: 101780014 oraz adres poczty elektronicznej: dorotaz@passtell.pl (dalej jako: „Administrator”).
 2. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności, określającej zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych pochodzących od Klientów Pracowni Projektowej Pass-Tell i Użytkowników Witryny. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”). Dane osobowe w rozumieniu RODO, to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną odnośnie nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonicznego osoby fizycznej i innych danych, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach:
  • sprzedaży i wykonania zamówionych usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • przetwarzania danych tj.: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji Użytkownika (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez adres poczty elektronicznej Administratora (podstawa art. 6 ust.1 pkt a) RODO).
 5. Administrator przechowuje dane osobowe Klientów przez czas obowiązywania umowy zawartej z nimi, a także po jej zakończeniu w celach:
  W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, lub w celu obrony przed nimi,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy
 6. Administrator oświadcza, że na Witrynie używane są cookies. Korzystając z Witryny, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookies w swoim urządzeniu końcowym (urządzeniu telekomunikacyjnym przeznaczonym do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci Internet, między innymi: telefonie, smartfonie, komputerze czy tablecie).
  Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości Witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Witryny; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe Użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  • dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

  Pliki cookie to małe pliki, zawierające ciąg znaków, w którym w sposób otwarty lub zaszyfrowany zapisywane są określone informacje. Cookies są przesyłane przez serwer na urządzenie końcowe użytkownika i tam zapisywane. Służą one początkowo do identyfikacji urządzenia, za pomocą którego otwierana jest Witryna. Każdy plik cookie ma datę ważności, po upływie której nie jest aktywny. Za pomocą plików cookie można prześledzić drogę poruszania się Użytkownika w Witrynie, a także na innych stronach internetowych. Pliki cookie usprawniają komunikację pomiędzy serwerem, na którym posadowiona jest Witryna a urządzeniem Użytkownika, tym samym sprawiając, że korzystanie z Witryny jest bardziej komfortowe. Pliki cookie mogą pochodzić nie tylko od właściciela Witryny, lecz także od innych podmiotów. Za pomocą posiadanej przeglądarki Użytkownik ma możliwość wyświetlania zapisanych w urządzeniu plików cookie, usunięcia ich lub też ustawienia takiej konfiguracji, aby były zapisywane tylko wybrane pliki cookie, bądź aby żadne pliki cookie nie były zapisywane. Należy pamiętać o tym, że w przypadku dezaktywacji zapisywania plików cookie, niektóre funkcje Witryny nie będą działać lub też nie będą działać prawidłowo.
  Na Witrynie wykorzystuje się następujące pliki cookie:

  • „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny;
  • pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
  • „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Witryny;
  • „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
  • „reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

  Pliki cookies klasyfikowane są następująco:

  • cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia końcowego Użytkownika są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
  • cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika, pozostając tam do momentu ich skasowania albo wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego Użytkownika.
 7. Na Witrynie wykorzystywana jest usługa Google Maps dostarczana przez firmę Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie interaktywnej mapy bezpośrednio na Witrynie. Podstawą prawną korzystania z Google Maps jest art. 6 ust. 1. 1 lit. f) RODO. Kiedy Użytkownik odwiedza Witrynę, Google otrzymuje informacje o tym, że wywołał odpowiednią jej podstronę. Ponadto Google może otrzymywać informacje o aktualnej lokalizacji Użytkownika lub informacje określające przybliżoną lokalizację Użytkownika. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do Google, jego dane będą bezpośrednio powiązane z jego kontem. Jeśli Użytkownik nie chce być skojarzony z profilem w Google, musi wylogować się z niego. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności dostawcy usługi https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Znajdują się tam również dalsze informacje na temat praw przysługujących Użytkownikom w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności.
 8. Witryna korzysta z usług Google Analytics i funkcji reklamowych dostarczanych przez firmę Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie zachowania użytkownika, aby zoptymalizować zarówno witrynę internetową, jak i reklamę. Usługi te wspierają Administratora w analizie i ulepszaniu działania Witryny. Google Analytics wraz z funkcjami reklamowymi wykorzystuje pliki cookies do analizy sposobu użytkowania Witryny. Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany (oznacza to, że uniemożliwiają identyfikacj). Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania przekazywania danych z urządzeń elektronicznych do Google Analytics pobierając i instalując darmową wtyczkę do przeglądarki, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez powyższą usługę dostępne są pod adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 9. Witryna korzysta z rozwiązań dostarczanych przez Hotjar Ltd (adres siedziby głównej: Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta). Hotjar pozwala na analizowanie zachowań Użytkowników dzięki usługom, takim jak: heatmapy, nagrywanie ruchów Użytkownika na stronie, ścieżki konwersji, ankiety i badania opinii Użytkowników. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania Użytkowników z Witryny, które są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar. Kod śledzący Hotjar może zbierać poniższe informacje:
  • adres IP urządzenia (zakodowany w sposób uniemożliwiającym identyfikację użytkownika),
  • rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami oraz rodzaj przeglądarki,
  • lokalizację (tylko nazwa kraju z którego nastąpiło połączenie),

  Zbierane informacje wykorzystywane są w celu analizowania i rozwoju Witryny oraz usług w ramach niej dostępnych. Podstawą prawną korzystania z Hotjar jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na powyższe działania, proszony jest o przejście do strony: https://www.hotjar.com/opt-out.

 10. Witryna korzysta z wtyczki Facebook Inc. (adres siedziby głównej:1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Wtyczki tego serwisu można poznać po zapisie słownym Facebook znajdującym się na Witrynie. Kiedy Użytkownik odwiedza Witrynę, Facebook otrzymuje informacje, że Użytkownik odwiedził tę stronę internetową, korzystając ze swojego adresu IP. Przez kliknięcie odnośnika Facebook, w trakcie gdy Użytkownik jest jednocześnie zalogowany na swoim koncie w serwisie Facebook, treści zamieszczone na Witrynie zostają powiązane z profilem Użytkownika w serwisie Facebook. W rezultacie Facebook może przyporządkować wizytę Użytkownika na Witrynie do jego konta Użytkownika. Dane są przekazywane niezależnie od posiadania przez Użytkownika konta w serwisie Facebook. Administrator jako operator strony internetowej nie ma wpływu na zebrane dane i procesy przetwarzania danych, ani nie zna pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania danych lub okresów ich przechowywania. Facebook zapisuje dane zebrane na temat Użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i kształtowania swojej strony internetowej odpowiednio do potrzeb. Celem takiej analizy jest w szczególności poinformowanie innych użytkowników serwisu Facebook o aktywności Użytkownika na Witrynie. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowania. Aby skorzystać z tego prawa, Użytkownik musi zwrócić się do serwisu Facebook. Podstawę prawną korzystania z wtyczki serwisu Facebook stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO. Zaleca się, aby po zakończeniu korzystania z serwisu społecznościowego Facebook zawsze się wylogować, aby uniknąć wyżej opisanego przyporządkowania aktywności Użytkownika w sieci do jego profilu. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez serwis Facebook jest zawartych w polityce prywatności Facebooka znajduje się pod adresem: http://www.facebook.com/policy.php
 11. W ramach przetwarzania danych, zewnętrzny dostawca zapewnia Administratorowi usługi hostingu i prezentacji Witryny (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Służy to ochronie uzasadnionych interesów Administratora przy prawidłowym przedstawianiu jego oferty, która dominuje w zakresie równoważenia interesów. Wszystkie dane zebrane w ramach korzystania z Witryny, są przetwarzane na serwerach lokacji jej posadowienia.
 12. Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-21 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania;
  • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

  Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. Administrator rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu jednego miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika, zgłoszony pocztą elektroniczną na adres mailowy: dorotaz@passtell.pl. Administrator zastrzega, że ma uprawnienie do udzielenia odpowiedzi na wniosek Użytkownika w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy), gdzie kryteriami są ilość wniosków lub skomplikowany charakter przesłanego żądania.
  W ramach wykonywania przysługujących mu praw Użytkownik może również w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych dla celów, które wymagają zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodne z prawem wykorzystanie danych osobowych w działaniach podjętych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 13. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Witryny nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce Użytkownika,
  • informacje o adresie IP.

  Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 14. Administrator udostępnia dane osobowe użytkownika, jeżeli zwrócą się z takim żądaniem uprawnione organy państwowe, w szczególności: sądy jednostki organizacyjne prokuratury i policji, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 15. Dane Użytkowników i Klientów nie podlegają profilowaniu i nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 16. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności Administrator korzysta z usług innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych Użytkowników i Klientów. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazuje się dane osobowe Użytkowników i Klientów następującym odbiorcom:
  • operatorom systemów informatycznych,
  • operatorom systemów płatności,
  • firmom kurierskim i Poczcie Polskiej,
  • firmom księgowym.
 17. Niniejsza Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez Administratora w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na Witrynie.
 18. Stan na: 10 sierpnia 2018 r.